Τσόλκας Χρήστος-Ελληνική Έκδοση
Wirenet Communications

Αιθέρας και
Μαγνητικό
πεδίο

Γαλιλαίος και Αϊνστάιν
είναι λάθος!

Αρχή της
Ισοδυναμίας

Αιθέρας και
Αρχή της
Ισοδυναμίας

Η απόδειξη
της μετακίνησης
του Περιηλίου
του Πλανήτη
Ερμή


Ανοικτή
Επιστολή
 

Η
Ηλεκτρο
βαρυτική
Θεωρία Ι

Η
Ηλεκτρο
βαρυτική
Θεωρία ΙI

Η
Ηλεκτρο
βαρυτική
Θεωρία ΙII

Η
Ηλεκτρο
βαρυτική
Θεωρία ΙV

Η
Ηλεκτρο
βαρυτική
Θεωρία V

Μαθηματικά
Η Γενικευμενη
Γεωμετρία

Μαθηματικά
Βαθμίδας

Video 01

Video 02


Αιθέρας
και
Φως

 


Πείραμα 21
Πειραματική
Επαλήθευση

 


Πείραμα 22
Πειραματική
Επαλήθευση

 


Τα λάθη
του Einstein

 


Το πρόβλημα
του  σφαιρικου
φλοίου

 

Ανακεφα-
λαίωση


ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Συντηξη:
Η μηχανή
“ΖΕΥΣ”

 


ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Οι
Εφευρέσεις ΧΤ

 

Ο νόμος της
παγκόσμιας
έλξης του
Νέυτωνα.
(Μαθηματική
απόδειξη)


CERN/OPERA
IKARUS
TSOLKAS

 

AIΘΕΡΟ
ΗΛΕΚΤΡΟ
ΔΥΝΑΜΙΚΗ
(ΕΕD)

Θεωρία
Σχετικό
τητας,
ΤΕΛΟΣ!

Επικοινωνήστε μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία.

Ταχυδρομική διεύθυνση

Χρήστος Α. Τσόλκας
Γ.Δροσίνη 2
30 100 ΑΓΡΙΝΙΟ

Τηλεφωνικός αριθμός

Τηλ. 26410 26293

E-mail

E-mail: tsolkas1@otenet.gr

ΑΦΙΕΡΩΣΗ

Η σελίδα τούτη αφιερώνεται στον αγαπητό φίλο Αθανάσιο Ν.Σαφάκα,
Καθηγητή Ηλεκτρομηχανικής Μετατροπής Ενέργειας του Τμήματος
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου
Πατρών, για την προσφορά του στην Επιστήμη και τους αγώνες του για μια
καλύτερη παιδεία.

©  Copyright 2001 Tsolkas Christos.  Web design by Wirenet Communications